Amizax's Weblog – Menjana Pemikiran Ilmiah

August 28, 2008

Budaya Membaca – Harapan atau Impian?

Filed under: Budaya Ilmu,Kerjaya — amizax @ 2:32 pm
Tags: ,

Kesedaran tentang pentingnya “Budaya Membaca” sebagai satu agenda negara berikutan dengan pendedahan satu kajian yang telah dijalankan pada tahun 1983, oleh ahli akademik dari universiti tempatan di bawah pimpinan Prof Atan Long dari Universiti Putra Malaysia, menunjukkan bahawa minat membaca buku di Malaysia sangat rendah (kajian secara umum). Kemudahan perpustakaan tidak digunakan dengan baik. Alasan yang diberikan apabila ditanya mengapa tidak membaca buku ialah tidak ada masa (59 peratus), kerja lain lebih penting (11 peratus) dan sukar mendapat buku (7 peratus) di bandar dan (10 peratus) di luar bandar. Dalam satu kajian lain yang dilakukan oleh Unit Perancang Ekonomi pada tahun 2002 mendapati, rakyat Malaysia membaca secara purata dua (2) buah buku setahun. Kajian itu juga mendapati jenis bahan yang diakses berbentuk bacaan ringan seperti surat khabar (79%), buku (52%), majalah (47%) dan komik (32%).

Sehubungan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah melancarkan Program Galakan Membaca atau lebih dikenali dengan program NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca). Program Nilam ini diberi penekanan dengan melalui arahan rasmi Surat-surat Pekeliling Ikhtisas seperti Bil 13/1998 – 22 Mei 1998, Bil. 10/2000 – 20 April 2000, Bil. 12/2001 – 19 November 2001, dan Bil.1/2005 – 4 Julai 2005. Semua sekolah melalui Pusat Sumber Sekolah diarah melaksanakan program tersebut hinggalah ke hari ini, dengan hasrat untuk memupuk budaya membaca di sekolah.

Pelbagai penulisan, kajian, kertas kerja dan seminar dilaksanakan bagi mencari jalan untuk merealisasikan hasrat ini. Realitinya di sekolah-sekolah, tahap pembacaan pelajar amat rendah. Mereka “dibelenggu” dengan pembacaan buku-buku teks mata pelajaran semata-mata, selain akhbar dan majalah terutama majalah hiburan semata-mata.

Untuk sesebuah bangsa maju kehadapan, ilmu perlu menjadi agenda utama. Kepentingan ilmu ini digarap melalui gagasan idea YAB Datuk Seri Abdullah Badawi, dengan memperkenalkan konsep Modal Insan, walaupun konsep ini telah lama diperkenalkan dibarat. Kemudian digilapkan lagi dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP).

Buku dan pembacaan perlu sentiasa dijadikan agenda utama sesebuah bangsa secara umumnya dan di sekolah khususnya. Ia tidak boleh diperlekehkan sehingga ada persepsi di dalam masyarakat yang memandang buku dan pembacaannya dari pandangan negatif. (Khairusy Syakirin Has-Yun Hashim, Utusan Malaysia 25 Ogos 2008, hal. 13).

Untuk menjayakan gerakan membaca, semua pihak perlu bersatu dan memainkan peranan masing-masing. Bermula dari rumah, peranan media massa, masyarakat setempat, guru dan persekitaran sehinggalah pemimpin-pemimpin negara.

Rafe Esquith, seorang guru yang telah dianugerahkan Walt Disney American Teacher Award untuk National Teacher of the Year (1992), melalui bukunya “You`ve Got to Read This Book! menyatakan kepercayaannya bahawa tingkah laku pembacaan di kalangan pelajarnya dipupuk melalui tingkah laku pembacaan guru-guru di sekolah. Ini menunjukkan, kalau kita mahu pelajar banyak membaca, guru-guru juga perlu banyak membaca dan diperlihatkan secara terang dan diberikan pengiktirafan. Apa yang berlaku kini, kebanyakan guru membaca hanya untuk persediaan menduduki peperiksaan PTK sahaja.

Guru-guru yang terbabit secara langsung dengan program galakan membaca ini (Guru Perpustakaan dan Media dan Guru-guru Pusat Sumber Sekolah) tidak diberikan pengiktirafan, jauh sekali dari diberikan kenaikan pangkat, walhal merekalah antara guru-guru di sekolah yang banyak membaca dan merekalah juga yang bertungkus-lumus membina tabiat membaca di kalangan pelajar di sekolah. Sumbangan mereka ini tidak pernah diiktiraf oleh pihak sekolah atau pihak kementerian. Sekiranya perjawatan lain boleh diwujudkan seperti Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru Penolong Kanan, tetapi tidak ada pun untuk jawatan yang hampir serupa untuk guru-guru PSS. Walhal tugas-tugas yang dipikul oleh guru-guru ini jauh lebih berat.

Advertisements

5 Comments »

 1. Bagaimana Mewujudkan Masyarakat Membaca

  Masyarakat membaca merujuk kepada masyarakat yang dapat membudayakan serta menjadikan amalan membaca sebagai tabiat harian yang dapat menjana peningkatan ilmu dalam diri masing-masing.

  Dalam membina masyarakat membaca peranan Ibu bapa merupakan teras yang menjadi faktor terpenting dalam menjana kewujudan masyarakat membaca. Ibu bapa perlulah memainkan peranan untuk menyemai minat membaca dalam kalangan anak-anak mereka sejak mereka masih kecil lagi. Dengan memupuk minat membaca yang mendalam terhadap anak-anak mereka secara tidak langsung akan melahirkan generasi masa depan yang cintakan ilmu dan suka membaca.
  Selain daripada itu, ibu bapa juga perlulah berperanan sebagai role-model kepada anak-anak di mana mereka seharusnya mempunyai minat yang tinggi untuk mempamerkan sifat suka membaca dalam diri masing-masing. Anak-anak perlulah dibiasakan dengan aktiviti membaca begitu juga dengan kedua ibu bapanya.
  Ibu bapa juga perlu menyediakan peruntukan yang mencukupi bagi menyokong tabiat membaca dalam keluarga masing-masing. Kesediaan ibu bapa membawa anak-anak ke kedai-kedai buku dan membeli buku-buku yang bermanfaat untuk anak-anak mereka juga sebenarnya membawa kepada mewujudkan budaya suka membaca dalam kalangan ahli keluarganya.Prasarana yang mencukupi seperti menyediakan perpustakaan mini di rumah masing-masing juga boleh mempengaruhi anak-anak mencintai ilmu dan suka membaca
  Oleh itu dapatlah dianggap bahawa peranan ibu bapa dalam sesebuah keluarga yang menjadi entiti kecil masyarakat memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat membaca pada masa hadapan.
  Faktor kedua dalam membina masyarakat membaca ialah pihak sekolah. Di sini pihak sekolah boleh berperanan menjadi pemangkin kepada budaya melahirkan minat membaca dalam kalangan pelajar-pelajarnya dengan menyediakan sebuah pusat sumber yang lengkap dan mesra pelajar. Perpustakaan di sekolah mestilah menjadi tempat tumpuan pelajar dengan disediakan segala kemudahan sama ada buku-buku atau kaedah pinjaman buku yang fleksibel dan mesra pelajar. Segala maklumat dan buku-buku terkini perlu sentiasa disediakan di perpustakaan sekolah . Ini secara tidak langsung akan menarik minat pelajar untuk membaca.
  Seterusnya, pihak sekolah juga boleh menganjurkan beberapa program bagi menggalakkan minat membaca dalam kalangan pelajar. Antara program-program yang biasanya dipraktikan di sekolah seperti Program Nilam, Minggu Membaca, Resensi Buku dan sebagainya merupakan antara kaedah yang berkesan dalam memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar sekolah. Pemberian anugerah kepada pelajar-pelajar yang terlibat dalam program –program tersebut juga memberi kesan yang baik kepada kewujudan masyarakat membaca di negara kita.
  Peranan guru juga memberi impak yang besar sebagai pencetus kepada melahirkan masyarakat membaca di negara kita. Guru sebagai sumber pemyampai ilmu perlulah mempunyai tabiat suka membaca dan suka mencari ilmu. Konsep belajar sepanjang hayat perlu menjadi teras kepada setiap individu yang bergelar guru. Sikap guru yang baik ini bukan sahaja akan menjadi ikutan para pelajarnya tetapi juga mampu mencetuskan minat membaca dalam kalangan para pelajarnya.
  Pihak kerajaan juga memainkan peranan dalam mewujudkan masyarakat membaca. Pengecualian cukai pendapatan ke atas pembelian buku-buku ilmiah bukan sahaja merangsang minat membaca dalam kalangan masyarakat tetapi juga menjadikan industri penerbitan buku berkembang pesat dan maju pada masa hadapan. Ganjaran rebet tersebut sedikit sebanyak mempengaruhi tabiat masyarakat membeli buku-buku .
  Selain daripada itu pengecualian cukai keatas semua elemen yang berkaitan dengan penerbitan buku juga akan mempengaruhi harga buku di pasaran. Dengan adanya pegecualian cukai oleh kerajaan sudah pasti harga buku akan menjadi lebih murah dan ini akan menjadikan masyarakat lebih gemar untuk membeli , memiliki dan membaca buku.
  Peranan iklan dalam mempromosikan dan melariskan sesuatu barang memang tidak dapat dinafikan lagi, Oleh itu dalam mewujudkan masyarakat membaca ini peranan media massa dan media elektronik amat penting di beri pertimbangan oleh kerajaan. Kerajaan melalui kementerian-kementerian tertentu perlu mengunakan iklan yang berkesan dalam mempromosikan tabiat suka membaca dalam kalangan rakyat. Iklan yang baik dan berkesan bukan saja suka dipandang tetapi juga boleh memberi kesan yang mendalam dalam diri masyarakat.
  Apabila kita dapat melahirkan generasi atau masyarakat membaca di negara kita maka secara tidak langsung ianya dapat memberi impak baik kepada penjanaan pembangunan negara. Dalam kata lain proses pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar kerana semua rakyat mempunyai ilmu yang tinggi hasil daripada amalan suka membaca ini. Segala dasar-dasar negara dapat disampaikan dengan cepat dan berkesan hasil daripada wujudnya masyarakat membaca yang berilmu tinggi.
  Selain daripada itu pengaliran keluar wang negara akibat daripada penggunaan tenaga kerja mahir yang diupah juga akan berkurangan disebabkan kepakaran tersebut terdapat dalam kalangan masyarakat kita sendiri.
  Dapatlah dikatakan bahawa dalam mewujudkan masyarakat membaca semua pihak harus memainkan peranan masing-masing kerana dengan adanya masyarakat yang berilmu maka matlamat untuk mencapai Wawasan 2020 yang ingin menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dapat direalisasikan.

  TRANSLATION

  Creating Reading Society

  Reading society is referring to the society which can enhance and creating reading as their good habit and at the same time will upgrade their own knowledge.
  There are many factors which influence the success of the reading society. First of all, parents play an important role in order to create a success reading society. They have to guide and enhance reading interest towards their children since they are still young. By doing this they will create their children’s interest in reading and at the same time it will built the generation which love reading and has reading habit. The first step of building the generation who love reading can be said it started from house.
  Other than that, parents too must be the role-model to their children. They have to show their interest in reading and the most important thing is they spent their time reading together with their children doing this activity. This is strongly proven as the best way to enhance children’s interest in reading.
  Parents too, need to have their budgets for every month to spend for books, magazines and others. This will support and create reading society in the family. Other than that, parents should bring their children to the bookshop and buy books for them. With all the facilities provided such as a small library in their own house, will help to develop children in reading habit and also love books.
  Thus, parents play an important role in their family to develop and create reading society in the future.
  The second factor in creating reading society is school. School can play their role as the moderator towards creating students’ interest in reading by providing complete and friendly students Resource Centre. Resource Centre should be the spot centre to all students by performing all the facilities such as books or the flexsible way to students to use the resource centre. All the information for example, the latest information and books should be provided at the Resource centre. Therefore it will enhance students’ interest in reading.
  In conjunction to this aim, school can organise many programmes, such as ‘Nilam’ programme, Reading week, book ‘resensi’, and many more programme which can be the most effective effect towards creating habits in students at school. School must give certificate to appreciate students who were took part in the programme. At the same time, this will give influence in creating reading society in our society.
  Teachers, as the moderator give the most impact to create reading society. Teacher as the informer must have all the input and try to get the latest information and have all the inciative to learn. Long life learning should be the motto to all teachers. This good attitude will lead students to be a good follower and creating reading society.
  Government also play the important role in creative reading society. For instance, government should decrease income tax to the government servant who spend money for books. This will help to enhance reading society and will help to develop book publication industry in the future. At the same time it will help people to read more.
  Advertisement become another factor in creating reading society. Advertisement play it role in promotion and selling thing. Thus, they have to promote the advertisement based on creating reading society efficiently. Good advertisement will give big impact towards the society.
  Whenever there are reading generation in our society, it will help to build good generation and at the same time it gives good impact to the country development. In other words, development process will flow smoothly whenever country have the reading generation, knowledgeable society which started from reading society. All the message will be delivered faster and more efficient based on reading generation creating from reading society.
  Other than that, the flow of money exchange from the foreign workers can be decreased because we can get and use the expert from our own country.
  Last but not least, in order to create reading society, all party should play their role because by having educated society, it will help to achieve vision 2020 in order to be a develop country.

  Comment by Eddyfadli — November 27, 2008 @ 3:38 pm | Reply

 2. Senario tabiat membaca dalam kalangan masyarakat malaysia.

  Comment by ZANARIAH BINTI ABDUL RAHMAN — June 10, 2009 @ 7:52 am | Reply

 3. Faktor kenapa kurangnya minat membaca dalam kalangan masyarakat malaysia.

  Comment by ZANARIAH BINTI ABDUL RAHMAN — June 10, 2009 @ 7:54 am | Reply

 4. This article want us to read books because it will bring knowledge to us.

  Comment by Kelly — July 13, 2009 @ 5:13 am | Reply

 5. […] Budaya Membaca – Harapan atau Impian? August 2008 4 comments 4 […]

  Pingback by 2010 in review « Amizax's Weblog – Menjana Pemikiran Ilmiah — January 5, 2011 @ 11:12 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: