Amizax's Weblog – Menjana Pemikiran Ilmiah

August 28, 2008

Di Pusat Pemulihan

Filed under: Sosiologi — amizax @ 2:29 pm
Tags:

Kenyataan Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Chor Chee Heung pada 25 Ogos 2008, kaum melayu merupakan golongan paling ramai di tahan di pusat pemulihan dan tahanan di bawah pentadbiran Jabatan Penjara. Pusat-pusat berkenaan dibahagikan kepada empat kategori iaitu penjara, pusat pemulihan akhlak, tempat tahanan perlindungan dan Sekolah Henry Gurney. Daripada 37,717 banduan yang sedang di tahan di 29 penjara seluruh negara sehingga 4 Ogos 2008, seramai 14,057 orang adalah terdiri daripada kaum Melayu. Kaum Cina pula seramai 3,482 orang dan India 3,429 orang. Kaum-kaum lain 1,742 orang dan tahanan warga asing 15,007 orang.

Daripada 1,763 orang tahanan di pusat pemulihan akhlak di bawah Ordinan Darurat 1969 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas) 1985, sebanyak 681 orang adalah kaum Melayu. India 508 orang, Cina 344 orang, kaum-kaum lain 76 orang dan warga asing 154 orang.

Tahanan dibawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 ialah 68 orang. 24 orang kaum Melayu, India 7 orang,  Cina 4 orang , dan warga asing 33 orang.

(Utusan Malaysia, 26 Ogos 2008, hal. 7)

Melayu – Tetap Nombor Satu!

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: